Sunday, 28/11/2021|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS Nguyễn Tri Phương
 • Trần Ngọc Ba
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01634594808
 • Phan Thị Hơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01212333638
 • Châu Văn Kim
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   01655411264